Skip to content

Bekijk het aanbod

BIG Herregistratie voor verpleegkundigen

BIG herregistratie Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Op de website van de overheid vind je meer informatie over de BIG herregistratie: https://www.bigregister.nl/

BIG herregistratie Verpleegkundige

De training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen is nodig voor je (her)registratie in het BIG-register. Het scholingstraject van de BIG Herregistratie is verdeeld in verschillende modules.

Cyrus Care heeft een training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op dit landelijke examen. In de training komen de kerncompetenties en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het landelijk examen.

Voor wie?

4 (mbo) of niveau 5 (hbo) én je niet voldoet aan de aantoonbaar gewerkte uren eis van 2080 praktijkuren in 5 jaar. 

De nieuwe BIG Herregistratie bestaat uit drie onderdelen:

 1. De examentraining BIG herregistratie theorie bereidt je voor op het kennisexamen.
 2. De vaardigheidstraining bereidt je voor op het praktijktoets ‘Verpleegkundige Vaardigheden’.
 3. De examentraining BIG herregistratie Klinisch Redeneren bereidt je voor op het mondeling examen waarbij je moet laten zien dat je de theorie in de praktijk kunt toepassen.

Per 1 januari 2021 bestaat de toets uit de volgende onderdelen:

 1. Theorie toets
 2. Vaardigheden
 3. Klinisch Redeneren

Let op: de trainingen worden in verband met de maatregelen m.b.t. de coronacrisis online gegeven.

Op de website van de overheid vind je meer informatie over de gewijzigde BIG herregistratie: https://www.bigregister.nl. Heb je interesse in deze scholing, vul vrijblijvend je gegevens in. Dan houden wij je op de hoogte van de mogelijkheden.

Wil je meer informatie over andere trainingen en Incompany trajecten?

BIG-1

Jouw BIG Herregistratie op maat

In overleg wordt een maatwerk programma voor je samen gesteld dat je in 1 dag optimaal voorbereidt op je BIG Herregistratie.

Met onderstaande Aanmeld knop kun je een voor jou geschikte datum vinden. Alle trainingen worden op dinsdag van 10.00 tot 16.00 gegeven.

1 dag

Maximaal 8 personen

Klassikaal

€1000

Startdatum

BIG-2

BIG Herregistratie Vaardigheids­training

 • Injecteren; subcutaan, intramusculair en insuline spuiten, medicatie toedienen 
 • Perifeer infuus; aanprikken, klaarmaken systeem, vloeistoffen toedienen 
 • Voedingssondes; inbrengen NM-sonde, toedienen voeding, verzorgen PEG
 • Blaaskatheterisatie; inbrengen M/V; blaasspoelen, SP verzorgen 
 • Hechtingen en tampons verwijderen; ACT zwachtelen 
 • Medisch rekenen

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De training wordt gestart bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen.

De vaardigheidstrainingen worden in overleg met de student ingepland.

1 dag

Maximaal 8 personen

Klassikaal

€500

Trainingsdag

op aanvraag

BIG-3

BIG Klinisch Redereneren

Je gaat je met een casus oriënteren op de situatie. Het is de bedoeling dat je de situatie van de patiënt overziet. Je beoordeelt daarna het (Klinische) beeld van de patiënt.

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De training wordt gestart bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen.

1 dag

Maximaal 8 personen

Klassikaal

€500

Trainingsdag

shutterstock_760341469

BIG Herregistratie Theorie

Het onderkennen van dreigende en/of bestaande gezondheidsproblemen. 

We gaan we met de volgende onderwerpen aan de slag: Beroepsprofiel Vakinhoudelijk handelen Communicatie Samenwerking Kennis en wetenschap Maatschappelijk handelen Organisatie Professionaliteit en kwaliteit.

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De training wordt gestart bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen.

1 dag

Maximaal 8 personen

Klassikaal

€500

Traningsdag

Resultaten

Waarom Cyrus Care?

Wij bieden de training aan in kleine groepen van maximaal acht studenten.

De training sluit aan bij het leerstijl van de student.

De docent heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg.

Er wordt gebruik gemaakt van een app waardoor de vorderingen van de student worden gemonitord.

Voorwaarden deelname/aanmeldprocedure

BIG herregistratie Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

 

Over de online training BIG Herregistratie

De online training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen is nodig voor je (her)registratie in het BIG-register. 

Cyrus Care heeft een online training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op dit landelijke examen. In de online training komen de kerncompetenties en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het landelijk examen.

 

Toelating bijscholing BIG Herregistratie

Deze training is bedoeld voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkundige niveau 4 of 5, A-, B-, Z-verpleegkundige, MBO-V of HBO-V.

 

Lesmateriaal

We verwijzen voor het lesmateriaal naar de online omgeving van het Consortium: Link naar lesmateriaal

 

Trainingsdata

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De training wordt gestart bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen.

De trainingsdagen worden op dinsdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur verzorgd.

 

Toelating online training BIG Herregistratie

Deze online training staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 of 5.

 

Kosten

Bij Cyrus Care kun je de training als onderdeel volgen. Je kunt er ook voor kiezen om de volledige BIG herregistratie trainingen te volgen.

De kosten voor de trainingen bedragen €500,- per examenonderdeel. De volledige BIG herregistratie training kost €1000,- (vrijgesteld van btw).

Let op: in dit bedrag zijn de kosten van het landelijk examen niet inbegrepen.

 

Examen BIG Herregistratie

Deze online training bereidt je voor op het landelijk BIG herregistratie examen.

Let op:

 • Meld je tijdig aan voor het landelijk Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.
 • De online training BIG Herregistratie bereidt je voor op het landelijk herregistratie examen. Het examen wordt landelijk afgenomen.

 

Hoe ziet de beroepsinhoudelijke toets eruit?Hoe ziet de beroepsinhoudelijke toets eruit?

De beroepsinhoudelijke toets bestaat uit drie onderdelen:

 1. Kennistoets; de kennistoets doe je op de computer. De duur van het kennisexamen is 90 minuten. Je beantwoordt daarbinnen 60 vragen.
 2. Praktijktoets ‘Verpleegkundige vaardigheden’; de praktijktoets doe je in een praktijklokaal. Eerst krijg je een praktijkcasus, dan maak je een rekensom en daarna voer je twee verpleegkundige vaardigheden uit. De praktijktoets duurt 40 minuten (dit is inclusief voorbereiding op de casus).
 3. Examengesprek ‘Klinisch redeneren’; het gesprek voer je met een examinator. Je krijgt het vervolg op de praktijkcasus. In het gesprek verantwoord je de keuzes die je zou maken. Het gesprek (met de voorbereiding) duurt ongeveer 30 minuten. Het examen bestaat uit een voorbereiding (10 minuten) en het voeren van het examengesprek (20 minuten).

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden vul je online het aanmeldformulier in. Zodra je het formulier hebt ingevuld, is je training gereserveerd.

Betaling van de training kan doormiddel van een offerte. De offerte wordt digitaal toegestuurd. Zodra je training online hebt bevestigd, is je inschrijving definitief

BIG herregistratie Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Op de website van de overheid vind je meer informatie over de BIG herregistratie: https://www.bigregister.nl/

Toelating bijscholing BIG Herregistratie

Deze training is bedoeld voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkundige niveau 4 of 5, A-, B-, Z-verpleegkundige, MBO-V of HBO-V.

Lesmateriaal

We verwijzen voor het lesmateriaal naar de online omgeving van het Consortium: Link naar lesmateriaal

Over de online training BIG Herregistratie

De online training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen is nodig voor je (her)registratie in het BIG-register. Het scholingstraject van de BIG Herregistratie is verdeeld over 6 dagdelen van 3 uur.

Cyrus Care heeft een online training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op dit landelijke examen. In de online training komen de kerncompetenties en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het landelijk examen.

Trainingsdata

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De training wordt gestart bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen.

De trainingsdagen worden op vrijdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur verzorgd.

Data Klinisch Redeneren en theorie: vrijdag 21 januari 2022, vrijdag 28 januari 2022, vrijdag 4 februari 2022, vrijdag 11 februari 2022, vrijdag 18 februari 2022.

De vaardigheidstrainingen worden in overleg met de student ingepland.

BIG herregistratie Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.

Op de website van de overheid vind je meer informatie over de BIG herregistratie: https://www.bigregister.nl/

Toelating bijscholing BIG Herregistratie

Deze training is bedoeld voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkundige niveau 4 of 5, A-, B-, Z-verpleegkundige, MBO-V of HBO-V.

Lesmateriaal

We verwijzen voor het lesmateriaal naar de online omgeving van het Consortium: Link naar lesmateriaal

Over de online training BIG Herregistratie

De online training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen is nodig voor je (her)registratie in het BIG-register. Het scholingstraject van de BIG Herregistratie is verdeeld over 6 dagdelen van 3 uur.

Cyrus Care heeft een online training BIG Herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op dit landelijke examen. In de online training komen de kerncompetenties en vaardigheden aan bod die ook getoetst worden in het landelijk examen.

Trainingsdata

De training wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De training wordt gestart bij een minimumaantal van vijf aanmeldingen.

De trainingsdagen worden op vrijdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur verzorgd.

Data Klinisch Redeneren en theorie: vrijdag 21 januari 2022, vrijdag 28 januari 2022, vrijdag 4 februari 2022, vrijdag 11 februari 2022, vrijdag 18 februari 2022.

De vaardigheidstrainingen worden in overleg met de student ingepland.

Hoe ziet de beroepsinhoudelijke toets eruit?

De beroepsinhoudelijke toets bestaat uit drie onderdelen:

 1. Kennistoets; de kennistoets​ doe je op de computer. De duur van het kennisexamen is 90 minuten. Je beantwoordt daarbinnen 60 vragen.
 2. Praktijktoets ‘Verpleegkundige vaardigheden’; de praktijktoets doe je in een praktijklokaal. Eerst krijg je een praktijkcasus, dan maak je een rekensom en daarna voer je twee verpleegkundige vaardigheden uit. De praktijktoets duurt 40 minuten (dit is inclusief voorbereiding op de casus).
 3. Examengesprek ‘Klinisch redeneren’; het gesprek voer je met een examinator. Je krijgt het vervolg op de praktijkcasus. In het gesprek verantwoord je de keuzes die je zou maken. Het gesprek (met de voorbereiding) duurt ongeveer 30 minuten. Het examen bestaat uit een voorbereiding (10 minuten) en het voeren van het examengesprek (20 minuten).

Zelfevaluatiescan

Je mag zelf beslissen of je een training wilt volgen. Voor deelname aan het examen is dit niet verplicht. Om deze afweging te maken kun je je kennis testen door middel van een zelfevaluatiescan.

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden vul je online het aanmeldformulier in. Zodra je het formulier hebt ingevuld, is je training gereserveerd.

Betaling van de training kan doormiddel van een offerte. De offerte wordt digitaal toegestuurd. Zodra je training online hebt bevestigd, is je inschrijving definitief.

Ons netwerk

Samenwerkingen

Contact

Vragen?

Vul het contact formulier in.
Cyrus Care neemt binnen 24 uur telefonisch of via de mail contact met jou op.

Schrijf je hier in

Schrijf je hier in