Skip to content

Basistraining Klinisch Redeneren

Aanpak

Eén van de hbo-competentie is: “in staat zijn om te reflecteren”.
Wat is reflecteren nu precies en is dat hetzelfde als evalueren? Waarom is reflecteren een aparte competentie in het HBO en hoe doe je dat dan? In deze training krijg je antwoord op deze vragen en leer je ook hoe je kunt reflecteren, door middel van een aantal praktische oefeningen.

Leerlijn

Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte diagnosen en het kiezen van de juiste zorgresultaten en interventies in nauwe samenwerking met een individuele zorgvrager. Klinisch Redeneren is de basiscompetentie van iedere verpleegkundige. Je kunt door Klinisch Redeneren bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en waarom, en daardoor beroepsverantwoordelijkheid dragen.

 

“Klinisch Redeneren is het continue kritisch nadenken en meedenken over de situatie van de patiënt en de kleine en grote beslissingen die voortvloeiende daaruit genomen moeten worden met betrekking tot de bestaande en de te verwachten problematiek en de zorg. Als verpleegkundige stel je je zelf onbewust continu de vraag: ‘wie, wat, wanneer, hoe, maar vooral: waarom?” (M. Bakker, 2014)

Wil je meer informatie over andere trainingen en Incompany trajecten?

Je resultaat

Klinisch Redeneren is een continu proces van kritisch denken. De kern van het verpleegkundig beroep, de juiste beslissingen nemen. Bij Klinisch Redeneren gaat het om een manier van denken, volgens welke er voortdurend geredeneerd wordt.

Vier basis vragen bij Klinisch Redeneren:

  • Wat is er aan de hand?
  • Hoe komt dat?
  • Wat voor afloop kunnen we verwachten?
  • Wat kunnen we hieraan doen?
 

Wat is er aan de hand?

Je gaat je oriënteren op de situatie. Het is de bedoeling dat je de situatie van de patiënt overziet. Je gaat het (Klinische) beeld van de patiënt beoordelen. Maar misschien nog wel belangrijker is het kunnen beargumenteren wat je ziet. Daar leer je van!

Hoe komt het?

Aan de hand van een (Klinische) probleemstelling ga je in een situatie bekijken wat het probleem is. Wat zijn de feitelijke problemen, welk probleem heeft prioriteit en welke kan wellicht wachten. De stap erna is aanvullend onderzoek. Je gaat je bedenken wat je nog meer wil weten van de situatie om alles goed te kunnen overzien. Dit om weloverwogen keuzes te maken. Heb je meer informatie nodig? Heb je hulp nodig van een andere arts? Mocht je met de arts moeten overleggen heb je alle nodige informatie paraat?

Wat voor verloop kunnen we verwachten?

Je kijkt nu naar de gevolgen van het beleid dat je hebt ingezet. Wat kunnen de gevolgen zijn op korte termijn? En op lange termijn? Welke risico’s loopt de patiënt met dit beleid en kan je daar als verpleegkundige iets aan doen?

Wat kunnen we hieraan doen?

Verpleegkundigen volgen een systematische methode bij hun zorgverlening en verslaglegging gebaseerd op de stappen van het verpleegkundig proces. Dat zijn; de anamnese, diagnose, resultaten, interventies en evaluatie. Alle stappen zijn even belangrijk. Door Klinisch Redeneren tijdens deze stappen worden besluiten genomen over de te geven zorg.

Hierna volgt de evaluatie. Je bent klaar met de situatie, maar deze laatste stap is erg belangrijk. Namelijk, wat heb je geleerd of wat zou je een andere keer anders of beter kunnen doen? Heb je soms teveel gefocust op het één en heb je iets anders daardoor te weinig aandacht gegeven? We reflecteren op je eigen handelen en gaan dit evalueren.

Klinisch Redeneren kan niet goed of fout zijn, je kunt er enkel van leren. Iedereen reageert anders in elke situatie.

Praktische informatie

Doelgroep

Basistraining Klinisch Redeneren is onderdeel van het vernieuwde landelijke examen van de BIG herregistratie. Dus wil jij je laten herregistreren in het BIG-register? Dan is dit deze training iets voor jou! Zo ben je klaar om het landelijk examen te doen en weer geregistreerd te worden in het BIG-register.

Noodzakelijke achtergrond van kennis

Naast de basiskennis, dat noodzakelijk is om met voldoende diepgang over patiënten en hun conditie te kunnen Redeneren, heb je ook kennis nodig over:

  • Anatomie
  • Fysiologie
  • Psychologie
  • medische en psychiatrische aandoeningen

10.00-13.00

5 personen

€399 voor twee dagdelen

Datum

op aanvraag

Je resultaat

Aan het eind van deze training kun je:

Uitleggen wat Klinisch Redeneren van verpleegkundigen inhoudt en de stappen van het Klinisch Redeneren toelichten.

Jouw eigen observaties en interpretaties koppelen aan je medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).

Onderbouwen welke verpleegkundige interventies je moet inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem.

Het International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-model) gebruiken.

Ons netwerk

Samenwerkingen

Contact

Vragen?

Vul het contact formulier in.
Cyrus Care neemt binnen 24 uur telefonisch of via de mail contact met jou op.

Schrijf je hier in

Schrijf je hier in